piatok 14. februára 2020

EU: Opatrenia proti nelegálnemu obchodu s mačkami a psami

Podľa odhadov sa v rámci Európskej únii (EÚ) každý mesiac cezhranične predá približne 46.000 psov, väčšina z nich bez registrácie. Komerční chovatelia totiž zneužívajú právne predpisy EÚ, ktoré upravujú nekomerčný presun zvierat v únii, napríklad cestovanie domáceho zvieraťa s jeho dovolenkujúcim majiteľom.

Európsky parlament vyzval na prijatie opatrení proti nezákonnému obchodu so spoločenskými zvieratami, ktoré by mali ochrániť samotné zvieratá, ich vlastníkov, ale aj zdravie verejnosti. Poslanci v nelegislatívnom schválenom uznesení požadujú akčný plán EÚ zameraný na zastavenie nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami, ktorý by mal zabrániť ich utrpeniu a šíreniu chorôb. Schválený text tiež upozorňuje, že nelegálny obchod so zvieratami predstavuje pre medzinárodný organizovaný zločin významný zdroj príjmov.

Navrhované opatrenia:
• zavedenie povinného systému registrácie mačiek a psov v celej EÚ,
• úniovú definíciu veľkých komerčných chovateľských zariadení - takzvaných chovateľských staníc,
• efektívnejšie presadzovanie existujúcich právnych predpisov a prísnejšie sankcie za ich porušovanie,
• podporu adopcií domácich zvierat ako alternatívy ich kúpy.