streda 12. februára 2020

On-line: Až 4 z 5 rodičov sa obávajú o bezpečnosť svojich detí

Ochrana súkromia a bezpečnosti detí v on-line priestore sa v súčasnosti stáva jednou z najväčších obáv rodičov. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky má vyše 9 z 10 detí vo veku 7 až 12 rokov na svete k dispozícii smartfón, tablet či iné zariadenie s pripojením k internetu. Aj z tohto dôvodu nie je prekvapením, že až 84 % rodičov má obavu o on-line bezpečnosť svojich detí. 

Na jednej strane si rodičia (64 %) uvedomujú, že ich deti trávia príliš veľa času v on-line prostredí, na strane druhej, prináša toto prostredie potenciálne riziká, ktorým sú deti ponechané napospas. Z pohľadu rodičov sú najväčšími hrozbami pre deti najmä škodlivý obsah násilného alebo sexuálneho charakteru (27 %), závislosť na internete (26 %) a prijímanie anonymných správ alebo obsahu, ktorý ich môže podnecovať k nevhodnej či násilnej činnosti (14 %).

Prieskum totiž poukázal aj na jedno veľmi znepokojivé zistenie, a to, že v priebehu celého ich detstva sa rodičia s deťmi o téme on-line bezpečnosti rozprávajú v priemere len neuveriteľných 46 minút. Pričom viac než polovica opýtaných rodičov (58 %) sa dokonca tejto téme venuje menej než pol hodinu (inak povedané menej ako 30 minút) počas celého ich detstva. Je zrejmé, že rodičia musia zvoliť osobnejšie postupy na vytvorenie bezpečnejšieho internetového prostredia pre svoje deti a robiť to dostupnými prostriedkami a spôsobmi, ktoré im túto debatu pomôžu začať. 

Na ochranu detí pred internetovými hrozbami spoločnosť odporúča:
· Pokiaľ viete, čo chce vaše dieťa vyhľadať on-line, môžete mu ponúknuť pomoc a podporu, no pristupujte k týmto informáciám citlivo.
· Diskutujte so svojím dieťaťom o tom, koľko času môže tráviť na sociálnych sieťach. Pokúste sa s ním dohodnúť, aby tam netrávilo čas počas vyučovacích hodín alebo v noci.
· Snažte sa neobmedzovať jeho sociálne okolie, ale povedzte mu, aby si priateľov a známych vyberalo dôsledne a zodpovedne.
- Dôležitý je aj výber bezpečnostného riešenia, ktoré pomáha chrániť vaše dieťa v on-line svete.