utorok 24. marca 2020

COVID-19: Návšteva lekárne

Najväčším rizikom pri šírení nového koronavírusu je skutočnosť, že nie každý nositeľ vírusu má aj klinické prejavy ochorenia. Pacienti s ľahším priebehom zvyčajne nenavštívia lekára, ale lekáreň, kde si chcú kúpiť lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. 

Slovenská lekárnická komora preto vyzýva, aby návštevu lekárne zvážili a pripravila niekoľko odporúčaní.

CHRONICKÍ PACIENTI (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) požiadajte (ideálne telefonicky alebo mailom) lekára o predpísanie elektronického lekárskeho predpisu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – väčšinou na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok na jeden mesiac. Následne telefonicky kontaktujte lekárnika a informujte sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť, ak je potrebné lieky objednať.

AKÚTNI PACIENTI, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká a pod.), požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární.

VŠETCI PACIENTI, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

ZDRAVÍ KLIENTI verejných lekární požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární, odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

FARMACEUTI a prevádzkovatelia lekární - je potrebné zabezpečiť častejšie uplatňovanie sanitačných postupov v zmysle schváleného hygienického režimu, vetranie priestorov lekárne a dôraz na osobnú hygienu zamestnancov, zvlášť v prípade individuálnej prípravy liekov. V regiónoch s potvrdeným výskytom vírusu odporúčame zvážiť obmedzenie vstupu pacientom do lekárne a expedovať cez pohotovostné výdajné okienko.