štvrtok 26. marca 2020

EU: Osobné ochranné prostriedky

Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov spustila Európska komisia (EK) s cieľom riešiť krízu spojenú s koronavírusom minulý týždeň. Zahŕňa najmä ochranné masky typu 2 a 3, ochranné rukavice a okuliare, ochranné štíty, chirurgické masky a kombinézy.

Podľa správy EK výrobcovia predložili ponuky na každú z požadovaných položiek, pričom v niektorých prípadoch ich ponuky presahujú množstvá požadované členskými štátmi Európskej únie. Nemocnice, zdravotnícki pracovníci, opatrovateľské domy aj pacienti, ktorí to potrebujú, by tak mali mať potrebné vybavenie na ochranu pred koronavírusom aj na obmedzenie šírenia tejto nákazy.

Objednaný zdravotnícky materiál má čoskoro priniesť úľavu pre Taliansko a Španielsko, ale aj pre ďalších 23 členských štátov únie. Vybavenie bude k dispozícii dva týždne po tom, ako členské štáty podpíšu zmluvy s výrobcami požadovaného zdravotníckeho materiálu. Na spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov EÚ. Ponuky od rôznych výrobcov sa vyhodnocujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v najbližších dňoch.