pondelok 23. marca 2020

Radíme: Využívať telekomunikačné služby zodpovedne

Vzájomná pomoc, prejavy vďaky tým, ktorí pomáhajú v prvých líniách, ale aj vyzývanie na zodpovednosť voči iným dopĺňa výzva na efektívne používanie telekomunikačných služieb.
 
Byť zodpovedným k iným a akceptovať nariadenia odborníkov prízvukujú mnohí. K týmto odporúčaniam sa pridáva aj Orange, ktorý chce apelovať na racionálne a zodpovedné využívanie aj telekomunikačných služieb. Spolu môžeme efektívne rozvrhnúť naše telekomunikačné potreby počas celého dňa, a tým minimalizovať nápor na telekomunikačnú prevádzku a zabezpečiť tak jej fungovanie pre všetkých.

Internet a dáta
*Počas pobytu doma, keď máte pevný domáci internet, nezabudnite si skontrolovať, či máte svoje zariadenia – mobil, tablet, počítač pripojené na domácu Wi-Fi sieť, pripadne si mobilné dáta vypnite úplne a zapínajte ich len v prípade, ak idete nevyhnutne von.
*Ak využívate mobilné dáta počas dňa a primárne, ak pracujete z domu, sťahujte iba tie dokumenty alebo súbory, ktoré skutočne potrebujete a ak môžu počkať, sťahujte väčšie súbory v noci alebo v hodinách s menšou prevádzkou, ideálne medzi 20. hodinou večer a 8. hodinou ráno.
*Vždy, keď je to možné, vyhnite sa priamemu posielaniu súborov s veľkým objemom dát, akými sú napríklad videá alebo prezentácie.
*Posielajte odkazy alebo linky, kde sú tieto súbory uložené na sieti (napr. Google docs, Wetransfer, Úschovňa, Orange úložisko a iné).
*Ak je napriek všetkému nevyhnutné odoslať súbory s veľkým objemom, komprimujte ich, alebo uložte vo formáte, ktorý ma menší objem dát (napríklad z ppt do pdf).
*Používajte nástroje na spoluprácu – napríklad Teams alebo Slack, a ak je to možné, nie vždy s videom.
*Vyhnite sa posielaniu alebo odpovedaniu na hromadné emaily.
*Optimalizujte svoju prevádzku a fungovanie podľa toho, čo skutočne potrebujete v danom čase – emaily, práca, tele-konferencie, školské a vzdelávacie aplikácie, prístup k informáciám či nástroje pre voľný čas, videohry, live streaming, prehrávanie videa – zvážte, či nie je možné nechať si tieto aktivity na hodiny s menšou prevádzkou.

Volania a správy
*Využívajte chatovacie aplikácie a sociálne média, cez ktoré si môžete písať, telefonovať aj uskutočňovať videohovory.
*Využívajte SMS správy.
*V prípade hlasových hovorov cez mobilnú sieť počas dňa, kedy je sieť najviac vyťažená, volajte krátko a stručne, dlhšie hovory si nechávajte na večerné, nočné a skoré ranné časy.