piatok 27. marca 2020

Upozorňujeme: Podvodné volania

Národná banka Slovenska (NBS) na svojich webových stránkach upozorňuje na podozrivé volania v jej mene,  ktoré sa snažia vylákať osobné údaje pod zámienkou predaja pamätných dvojeurových mincí. 

Volajúci väčšinou poznajú aj priezvisko volaného / volanej. Po tom, ako sa ľudia opýtajú, odkiaľ ho / ju poznajú, volajúca osoba ukončí hovor. Národná banka zdôrazňuje, že za žiadnych okolností pamätné dvojeurové mince nepredáva telefonicky, či už vo svojom mene alebo prostredníctvom partnerských firiem.

Pamätné dvojeurové mince, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, NBS vymieňa vo svojom ústredí v Bratislave a vo svojich expozitúrach vždy len za ich nominálnu hodnotu 2 eurá za kus. Predáva aj zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal. Zberateľské euromince sa dajú kúpiť osobne u zmluvných partnerov NBS. Zoznamy sú zverejnené na webových stránkach NBS.