streda 25. marca 2020

EU: Ochrana preťažených sietí

Eurokomisár Thierry Breton usporiadal videokonferenciu s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a predstaviteľmi Globálneho systému pre mobilné komunikácie (GSMA) a Asociácie mobilných telekomunikačných operátorov. 

Zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov. Telekomunikační operátori sa zaviazali chrániť hladké fungovanie otvoreného internetu, monitorovať situáciu a predchádzať preťaženiu. Uvítali pozitívnu reakciu poskytovateľov obsahov na výzvu Európskej komisie znížiť zaťaženie siete a upozornili, že už došlo k podstatným zlepšeniam. 

Diskusia sa zaoberala aj potrebou zhromaždiť anonymizované mobilné metadáta, ktoré by pomohli analyzovať vzorce šírenia koronavírusu spôsobom, ktorý je plne v súlade s právnymi predpismi Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a s elektronickým súkromím. Obe strany zdôraznili dôležitosť ochrany sietí pred počítačovými útokmi aj počas krízy spôsobenej šírením koronavírusu.