pondelok 23. marca 2020

COVID-19: Financie na výskum

Iniciatíva pre inovačné lieky, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom v Európe, zverejnila začiatkom marca zrýchlenú výzvu na predkladanie výskumných projektov zameraných na liečbu a diagnostiku nákazy COVID-19. 

Výzva je súčasťou koordinovanej reakcie Európskej únie na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19 a dopĺňa rozpočet vyčlenený na pohotovostný výskum nového koronavírusu z programu Horizont 2020 ešte koncom januára. 

Na podporu výskumu prostredníctvom Iniciatívy pre inovačné lieky bude z programu Horizont 2020 vynaložených až 45 miliónov eur.