piatok 27. marca 2020

On-line: Príručka verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie a Nadácia Zastavme korupciu pripravili a na internete sprístupnili Stručnú príručku verejného obstarávania. Zámerom je pomôcť pri správnom používaní zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa dostupných štatistík sa ročne uzavrú zmluvy za takmer päť miliárd eur. Len v roku 2018 bolo celkovo ukončených 3.162 nadlimitných a podlimitných obstarávaní, v rámci ktorých bolo uzatvorených 6.796 zmlúv. „Kým na Slovensku neplatí zákon o profesionalizácií verejného obstarávania, na základe ktorého by sa znalosť zákona riešila systémovo, takéto pomôcky sú veľmi prospešné. Často sa stretávam s tými najzákladnejšími otázkami, na ktoré príručka dáva jasné odpovede. Oceňujem iniciatívu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá nás na takúto spoluprácu oslovila”, vysvetľuje Jaroslav Lexa.

„Snažili sme sa s kolegami príručku napísať čo najzrozumiteľnejšie a bez komplikovaných právnických fráz. Je pre tých, ktorí nemajú čas alebo chuť študovať komplikovaný zákon. Chcel by som, aby si ju prečítalo čo najviac ľudí nakupujúcich podľa zákona o verejnom obstarávaní“, dodal Miroslav Cák, právnik spolupodieľajúci sa na príprave príručky a poskytujúci právnu podporu Nadácii Zastavme korupciu pri kontrole nekalých praktík vo verejných obstarávaniach.