piatok 13. marca 2020

Covid-19: Obchodné straty

Epidémia koronavírusu (Covid-19) bude podľa expertov z Euler Hermes znamenať pre rok 2020 hlavnú prekážku vo svetovom obchode. Odhadujú, že straty v obchode s tovarom a službami by mohli predstavovať 282,3 miliárd eur (320 miliárd USD), a to len za prvý štvrťrok.

„Po tom, ako znížil spor medzi USA a Čínou v minulom roku rast svetového obchodu na najpomalšie tempo od roku 2009 (+1,2%), očakávame, že v roku 2020 bude práve epidémia koronavírusu Covid-19 hlavnou trhovou bariérou", uviedol Peter Mucina. Prebiehajúce ochranné opatrenia v reakcii na Covid-19 sú podľa analýz Euler Hermes už rovnocenné s +0,7% dodatočných ciel na tovar. Inými slovami, obchod už v prvom kvartáli 2020 utrpel ekvivalent celoročnej obchodnej vojny medzi USA a Čínou v roku 2019.

Pokiaľ ide o tovar, experti Euler Hermes vo svojich predpokladoch zohľadňujú blokády v Číne a Taliansku a ochranné opatrenia v iných krajinách. „Očakávame, že obnovenie podnikateľskej činnosti bude postupne prichádzať v apríli. Vývozné straty pri tovaroch by mali dosiahnuť celkom 161 miliárd USD, pretože dopyt z Číny a Európy bude do konca apríla naďalej výrazne obmedzený“, podotkol Peter Mucina. V prípade služieb odborníci rátajú s výrazne nižším počtom turistov v Číne, Taliansku a všeobecnejšie v rámci Európy, ku ktorým pridávajú výrazné spomalenie dopravných služieb. Očakávajú, že návrat k normálnym hodnotám bude veľmi pozvoľný a spôsobí straty na globálnom cestovnom ruchu na úrovni 125 miliárd USD a 33 miliárd USD na dopravných službách. Tento obchodný šok je už podľa analýzy Euler Hermes viditeľný v rámci prvých ukazovateľov, ktoré signalizujú objemovú recesiu v Q1 (-2,5%) aj v Q2 (-1%) tohto roka. Po miernom oživení v Q4 2019 o + 1,6% sa očakáva, že svetový obchod sa v Q1 zníži o 2,5% (medziročne) a podobne to bude aj v Q2. Index Trade Momentum skutočne ukazuje, že objem obchodu sa v januári 2020 znížil a vo februári po správach o ťažkej situácii v Číne ešte klesol. Rovnako tak negatívne ovplyvnil nové vývozné objednávky inde, najmä v Európe a Ázii.

Údaje o preprave tovaru sú podobné. Inštitúcia International Chamber of Shipping odhaduje, že rozšírenie Covidu-19 spôsobilo v celosvetovom obchode pokles o viac ako 350.000 kontajnerov. Podľa Európskej komisie došlo v Číne za posledné štyri týždne k poklesu plavieb o 49 %. Experti Euler Hermes pripomínajú, že prognózovaný pokles globálnej lodnej dopravy o 20-25 % bude mať na odvetvie prístavných terminálov zásadný vplyv. Dodávajú, že scenár oživenia (V-shape) dnes ukazuje na zotavenie až v druhom polroku 2020, a teda prognóza svetového objemu obchodu je + 0,4% na celý rok 2020.