štvrtok 12. marca 2020

EU: Zlá úhrada faktúr

Stále viac firiem vo východnej Európe má obavy, či dokáže prežiť v dôsledku meškajúcich úhrad faktúr, resp. neplatenia vôbec. Podľa štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS to potvrdila každá šiesta spoločnosť (16 %). 

Na Slovensku pocítilo existenciálne hrozby pre zlú platobnú disciplínu v roku 2019 až 12 % respondentov. Rok predtým to bolo 9 %. Celkovo malo vo východnej Európe v roku 2018 obavy o vlastnú existenciu pre problémy s dlžníkmi 14 % oslovených spoločností, t. j. o dve percentá menej než vlani. Východoeurópske krajiny s najhoršími číslami v roku 2019 boli Chorvátsko (26 %), Bulharsko (24 %), Grécko (20 %) a Maďarsko (19 %).

Diametrálne odlišné situácie odhalila štúdia pri respondentoch pochádzajúcich zo západnej Európy. V Nemecku necítia vôbec žiadnu hrozbu pre zlú platobnú disciplínu, v Dánsku len malú (2 %), no vo Francúzsku 22 % a vo Veľkej Británii sa až 23 % respondentov bojí o vlastné prežitie. Celkovo každá siedma spoločnosť mala v roku 2019 obavy (14 %), rok predtým to bolo 15 %.