streda 11. marca 2020

SR: Mladí predpokladajú rast cien

Takmer 90 % mladých Slovákov (18 až 30 rokov) očakáva, že v tomto roku dôjde k rastu cien. Podľa prieskumu pre KRUK Česká a Slovenská republika sa zároveň dve tretiny (67 %) domnievajú, že Slovensku nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo hospodárskej krízy. Dojem prichádzajúcej krízy vyvolávajú predovšetkým masovokomunikačné prostriedky (52 %).

Mladí Slováci sa tiež zhodnú na tom, že majú budúcnosť vo svojich rukách (87 %). Presvedčenie o vlastnom vplyve na budúcnosť rastie s klesajúcou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Medzi stredoškolákmi sa na vlastné úsilie spolieha plných 94 % opýtaných mladých ľudí. Viac ako tretina (35 %) respondentov prieskumu v tomto roku očakáva zníženie svojej životnej úrovne.  „Názory opýtaných mladých ľudí tiež potvrdzujú teóriu, že už samotné očakávanie hospodárskej krízy môže krízu vyvolať, respektíve prinajmenšom akcelerovať jej nástup. Zníženie svojej životnej úrovne v tomto roku očakávajú skôr respondenti z východného Slovenska s príjmom do 600 eur", uvádza Jaroslava Palendalová.

Mladí ľudia si tiež rozhodne nemyslia, že by Slovenská republika mala dobrú vládu, schopnú riešiť problémy. Súčasnej vláde dôveruje len asi každý šiesty (16 %) mladý Slovák, prakticky bez ohľadu na pohlavie, vek a vzdelanie. Spoločne s príjmom domácnosti rastie aj nedôvera voči vláde. Podobný názor majú mladí Slováci na využívanie daní, len 18 % z nich je presvedčených o optimálnom využití peňazí vybraných štátom. O správnom využívaní daní sú najmenej presvedčení ľudia s príjmom nad 1.000 eur (87 %) a vysokoškoláci (85 %).