pondelok 9. marca 2020

Trend: Autonómne roboty

Investície do mobilných robotov podľa prieskumu medzi americkými podnikmi zvažuje v priebehu nasledujúcich dvoch rokov až 78 % respondentov. Prieskum Mobile Industrial Robots (MiR) sa uskutočnil medzi podnikmi z odvetvia automotive, elektrotechniky, FMCG a 3PL logistiky. 

Najväčšími optimistami v oblasti integrácie AMR robotov do logistiky z pohľadu jednotlivých odvetví sú automobilové spoločnosti. Až 88 % z nich zvažuje implementáciu robotov počas nasledujúcich dvoch rokov. Z elektrotechnických spoločností vidí možnosť nasadenia robotov v priebehu ďalších dvoch rokov až 60 %, ďalších 30 % od troch do piatich rokov. O zavádzaní AMR robotov v priebehu dvoch rokov uvažuje 58 % podnikov v segmente rýchloobrátkového tovaru (FMCG). K tomuto percentu sa približujú aj nezávislí poskytovatelia špedičných služieb (3PL).

Nasadenie autonómnych robotov poskytuje významné obchodné prínosy, od optimalizácie pracovných a prevádzkových nákladov, až po zvýšenie produktivity, presnosti dodacích termínov a efektivity. Veľký potenciál vidia opäť hlavne firmy z odvetvia automotive, kde 64 % spoločností považuje nasadenie AMR technológií za prínosné pre celkové náklady, bezpečnosť a kvalitu. A 16 % automobilových podnikov navyše považuje AMR za konkurenčnú výhodu. V prípade FMCG segmentu vidí výhody v oblasti nákladov, bezpečnosti a kvality dokonca 79 %, na druhej strane je o tom istom presvedčených 43 % elektrotechnických podnikov a iba 25 % poskytovateľov 3PL špedície.

Vyše 50 % respondentov, tak z automotive ako aj špedície uviedlo, že najväčšiu prekážku pokročilých automatizačných projektov predstavuje nedostatok kvalifikovaného personálu. V elektrotechnickom segmente sa rovnako vyjadrilo 35 % respondentov a v odvetví FMCG 30 % respondentov. Viac ako polovica respondentov zo všetkých odvetví sa tiež vyjadrila, že investície do ich automatizačných projektov majú pomalú návratnosť. Takmer 40 % FMCG a elektrotechnických podnikov navyše tvrdí, že ich procesy sú predmetom častých zmien, či nie sú natoľko masové, aby ich bolo možné automatizovať.