piatok 13. marca 2020

Upozorňujeme: Opäť nebezpečné výrobky

Aj na slovenský trh boli určené nové nebezpečné kozmetické výrobky,  ktoré oznámili do RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a v Spojenom kráľovstve. 

Ide o dva výrobky z Pakistanu, High Class Red Henna Powder – henna (značky Special Nadra, čiarový kód 030051549771, výrobca S Khan Products, Rawalpindi, Pakistan) s prekročeným povoleným limitom pre mikroorganizmy (85 000 KTJ/g) a Henna Powder, Special For Golden Brown Hair & Hands – henna 
značky Special Nadra, výrobca S Khan Products, Rawalpindi, Pakistan) s prekročeným povoleným limitom pre mikroorganizmy (76 000 KTJ/g).

Tretím nebezpečným produktom je odstraňovač laku na nechty Gel Polish Remover, Magic Remover (značky ibcccnd, čiarový kód sz010092, výrobca Guangzhou Sizhu Network Technology Co, People's Republic of China) obsahujúci zakázanúl átku – dichloromethane.

Kompletná databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm.