piatok 21. augusta 2020

Aktuálne: Pôžičky pre študentov

Študenti na Slovensku už môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky ich poskytovania na akademický rok 2020/2021. Žiadosť o pôžičku je možné predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra alebo do 31. októbra t.r.

Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 4.000 eur (zvýšenie o 500 eur) a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 7.000 eur (zvýšenie o 1.000 eur). Ďalšou zmenou je úprava a zjednodušenie podmienok, ktoré musí spĺňať ručiteľ. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na ľubovoľný účel. 

Vďaka efektívnemu hospodáreniu fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch došlo k výraznému zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na šesť miliónov eur, čo je o 1,5 milióna eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. V akademickom roku 2020/2021 tak bude možné finančne podporiť vyše 2.000 študentov. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú dostupné na webovom sídle fondu fnpv.sk a informácie o podmienkach poskytovania stabilizačných pôžičiek pre študentov odboru ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo sú  dostupné na webe stabilizacnepozicky.sk.