streda 19. augusta 2020

COVID-19: Nový školský rok

Slovenské školy sa nebudú z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať celoplošne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo manuál, základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy počas trvania pandémie. Pokyny pre školy budú zverejnené na webových stránkach ministerstva minedu.sk, Štátneho pedagogického ústavu statpedu.sk aj na portáli Učíme na diaľku ucimenadialku.sk.

Ministerstvo plánuje postupovať individuálne, podľa každého regiónu a situácie v ňom. Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú naďalej sledovať ohniská nákazy a rozhodovať o opatreniach v konkrétnej oblasti. V zelenej fáze budú školy, ktoré nemajú žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga fungovať štandardne. Oranžová fáza bude pre školy s podozrivým žiakom alebo zamestnancom, ktoré budú musieť dodržiavať prísnejšie hygienické opatrenia. Červená fáza už obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Žiaci z takýchto škôl sa budú vzdelávať dištančne. 

Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Počas prvých dvoch týždňov školského roka budú rúška v interiéri školy povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl sú rúška odporúčané. Študenti vysokej školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Rovnako sa odporúča časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Používať klímu a ventilátory sa neodporúča. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude zabezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej raz denne. 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov. Škola si na začiatku roka vyčlení jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia. Ak dieťa, žiak alebo študent vykazuje známky ochorenia, bezodkladne si nasadí rúško. Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni.