pondelok 17. augusta 2020

Novinka: Aplikácia na predaj diviny

 Slovenská poľovnícka komora (SPK) spustila webovú aplikáciu na uľahčenie predaja diviny v koži. Dôvodom je paralyzovaný trh s divinou od minulého roka. V predošlej poľovníckej sezóne bol odbyt diviny mimoriadne náročný. Situácia sa nezlepšila ani v tomto roku, dokonca sa kvôli pandémii koronavírusu ešte zhoršila. 

Výkupcovia dnes nie sú schopní, pri pretlaku diviny, ktorá visí zmrazená na skladoch v celej Európe, ponúknuť ani polovicu z cien z minulého roka. Potreba uľahčiť predaj diviny sa riešila na prvých rokovaniach k k africkému moru ošípaných (AMO) v apríli tohto roku. Všetky zúčastnené strany z expertnej skupiny pre AMO (MPRV SR, ŠVPS SR, SPK, NLC, ZCHO) si uvedomovali, že tlak na znižovanie stavov diviačej zveri, ale aj ostatných druhov sa bude takisto zvyšovať pre rastúce škody, ktoré spôsobuje. 

V snahe pomôcť s odbytom poľovníkom a záujemcom prišla Slovenská poľovnícka komora s myšlienkou vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by mala občanom Slovenska uľahčiť dostupnosť zdravej diviny. Pri tvorbe aplikácie aj legislatívneho komentára SPK úzko spolupracovala so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR tak, aby kupujúci dostal odpovede na otázky, ktoré potrebuje vedieť o zákonnom predaji malých množstiev diviny v koži. Aplikácia je dostupná na predajdiviny.sk/divina.