streda 19. augusta 2020

Výzva: Centrá digitálnych inovácií

Nové centrá digitálnych inovácií zamerané na pomoc s digitálnou transformáciou malých a stredných firiem, spoločností so strednou kapitalizáciou, ale aj verejného sektora na Slovensku budú súčasťou európskych centier digitálnych inovácií a ich vznik podporí Európska komisia. 

Ministerstvo hospodárstva v spoluprácu s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo národnú súťaž, do ktorej je možné prihlásiť sa do konca septembra t.r.  Víťazi budú nominovaní do výzvy, ktorú ešte tento rok vyhlási Európska komisia a budú mať možnosť získať finančné prostriedky na prevádzku a realizáciu aktivít centra. Podrobnosti k národnej súťaži sú zverejnené na mhsr.sk/inovacie/podujatia/europske-centra-digitalnych-inovacii-na-slovensku. Prihlásiť sa do nej je možné na challenge.gov.sk. 

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú samostatné organizácie alebo skupiny organizácií (konzorciá). Slovensko má možnosť získať finančnú podporu pre 3 až 5 takýchto centier cez granty vo výške 0,5 – 1 mil. eur ročne na jedno centrum. Podpora by bola na obdobie 3-4 rokov s možnosťou opätovne sa o grant uchádzať. Viac informácií o samotnom programe Európskej komisie je na ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme.