pondelok 17. augusta 2020

Radíme: Dlh v Sociálnej poisťovni

V prípade, že dlžník Sociálnej poisťovni (SP) nevládze dlh splácať, môže využiť splátkový kalendár. Ak ale nedodržiava termíny jednotlivých splátok, splátkový kalendár sa zruší a celý dlh musia zaplatiť jednorazovo. 

Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti dlžníka povoliť splátky najviac na obdobie 24 mesiacov. Určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky a výšku úrokov (v súčasnej mimoriadnej situácii sa úrok odpúšťa, dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy). Dlžníci by mali riešiť svoje problémy s odvádzaním poistného bez odkladu čo najskôr a vo svojej pobočke požiadať o splátkový kalendár. Ak sa na dlžnú čiastku nevzťahujú úľavy schválené vládou a parlamentom v súvislosti s koronakrízou, SP nemôže ani dlh, ani následné penále odpustiť. 

Od začiatku tohto roka do konca júna SP vydala 928 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm, ktoré eviduje od odvádzateľov poistného. Je to o 252 splátkových kalendárov menej ako vlani. Celková suma, na ktorú boli vydané rozhodnutia o povolení splátok dlžných súm, predstavuje takmer štyri milióny eur. K úspešnému ukončeniu splátkového kalendára (teda k splateniu 100 % dlžnej sumy) došlo v 43 prípadoch, kde dlžníci uhradili 82.000 eur. V prvom polroku 2020 došlo k zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania zo strany dlžníkov v 259 prípadoch na celkovú sumu 507.000 eur. Naďalej aktívnych splátkových kalendárov v tomto období zostalo 626 na celkový objem pohľadávok vo výške vyše troch miliónov eur. Z nich bolo do 30. júna 2020 uhradených 311.000 eur.