pondelok 10. mája 2021

Konkurzy: Najmä vo firmách bez zamestnancov

V apríli 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 11 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Podľa analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 56 percent (z 25 na 11) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 200 percent (z 1 na 3). V medziročnom porovnaní s aprílom 2020 počet konkurzov klesol o 8,33 percenta (z 12 na 11) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 200 percent (z 1 na 3). V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 13 konkurzných konaní (14 v apríli 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 7 konkurzov (7 v apríli 2020). Zároveň sa začalo 25 nových konkurzných konaní (18 v apríli 2020).

„Pandemická situácia zatiaľ iba minimálne ovplyvnila počet vyhlásených bankrotov firiem. Štatistiky v ďalších mesiacoch sa však môžu zmeniť, nie všetky firmy s finančnými problémami spĺňajú podmienky na dočasnú ochranu pred veriteľmi po legislatívnej úprave a budú tak musieť podstúpiť bankrot“, uvádza analytička Ing. Jana Marková. V apríli 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (4). Ostatné spoločnosti v konkurze pôsobili v oblastiach poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (1), stavebníctvo (1), doprava a skladovanie (1), informácie a komunikácia (1); činnosti v oblasti nehnuteľností (1); odborné, vedecké a technické činnosti (1) a umenie, zábava a rekreácia (1). Spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v troch sekciách: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (1); veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (1); administratívne a podporné služby (1). Najviac konkurzov súdy v apríli 2021 vyhlásili v Nitrianskom (3), Bratislavskom (2) a v Prešovskom kraji (2). V Banskobystrickom, Košickom, Trenčianskom a v Trnavskom kraji bol vyhlásený jeden konkurz. Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Žilinskom kraji. Spoločnosti, ktorým boli povolené reštrukturalizácie, sídlia v Banskobystrickom (1), Bratislavskom (1) a v Košickom (1) kraji.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2021 bolo 10 konkurzov (90,91 percenta) vyhlásených na majetok spoločností s ručením obmedzeným a jeden na majetok akciovej spoločnosti (9,09 percenta). Až 63,64 percenta predstavujú spoločností bez zamestnancov a 27,27 percenta spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami. Najväčším zamestnávateľom, na ktorého bol v minulom mesiaci vyhlásený konkurz, je nákladný cestný dopravca CAMION, s.r.o., s 20 – 24 pracovníkmi. V apríli 2021 boli povolené reštrukturalizácie jednej „eseročke“, jednej akciovej spoločnosti a jednému družstvu. Najväčším zamestnávateľom je JOBELCA SLOVENSKO, s.r.o., vyrábajúca dielce a príslušenstvo pre motorové vozidlá. Pracuje v nej od 250 do 499 zamestnancov. K najznámejším spoločnostiam, ktorej bola v minulom mesiaci povolená reštrukturalizácia, patrí finančná skupina Arca Capital Slovakia, a. s.