pondelok 10. mája 2021

Smartfón: Chránite svoje osobné údaje?

V roku 2020 v Európskej únii používalo smartfón na súkromné ​​účely 81 % ľudí vo veku 16 - 74 rokov.  Až 18 % uviedlo, že pri používaní alebo inštalácii aplikácie do smartfónu nikdy neobmedzili či neodmietli prístup k osobným údajom, akými sú napr. aktuálna poloha alebo kontakty. Dokonca 6 % nevedelo, že je možné obmedziť či odmietnuť prístup k ich osobným údajom pri používaní alebo inštalácii aplikácie.

Údaje vychádzajú z ročného prieskumu Eurostatu o využívaní info - komunikačných technológií  v domácnostiach a jednotlivcami. Uvedené výsledky sa týkajú skúseností jednotlivcov za posledné tri mesiace pred prieskumom, teda prvý štvrťrok 2020. Referenčné obdobie sa týka hlavne obdobia pred začiatkom pandémie COVID-19. Kvôli obmedzeniam COVID-19 bolo potrebné terénne práce odložiť alebo predĺžiť a načasovanie trojmesačného referenčného obdobia sa v jednotlivých krajinách líši, pričom z Francúzska údaje za rok 2020 nie sú k dispozícii. Vo výsledku sa odhadol agregát EÚ.

Podiel ľudí, ktorí nikdy neobmedzili alebo neodmietli prístup k svojim osobným údajom, bol najvyšší medzi najmladšími (20 % pre osoby vo veku 16 - 24 rokov) a najnižší medzi najstaršími (14 % pre osoby vo veku 65 - 74 rokov). Asi tretina ľudí vo veku 16 - 74 rokov nikdy neobmedzila alebo neodmietla prístup k svojim osobným údajom pri používaní alebo inštalácii aplikácie v Chorvátsku (37 %) a Česku (36 %), ako aj v Lotyšsku (32 %) a Litve (31 %) ). Naproti tomu iba 11 % ľudí vo veku 16 - 74 rokov vo Švédsku nikdy neobmedzilo alebo neodmietlo prístup, nasledované Talianskom, Holandskom a Portugalskom (všetci 12 %), Belgickom, Nemeckom a Slovinskom (všetci 13 %).