utorok 11. mája 2021

SR: Pod dočasnou ochranou deväť spoločností

V apríli 2021 súdy Slovenskej republiky rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba jednému podnikateľskému subjektu, dvom spoločnostiam bola dočasná ochrana predĺžená o tri mesiace. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), do 30. apríla 2021 tak dočasnú ochranu využívalo deväť podnikateľských subjektov.

„Malý počet dlžníkov pod dočasnou ochranou je spôsobený zmenou legislatívy. Jej zámerom bolo, aby tento inštitút pomoci využili iba subjekty, u ktorých je predpoklad, že po uplynutí obdobia troch respektíve šiestich mesiacov pod ochranou budú schopní uhrádzať svoje záväzky”, pripomína analytička Ing. Jana Marková. Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, z deviatich spoločností, ktoré k 30. aprílu 2021 využívali dočasnú ochranu, štyri podnikajú v priemysle. Každý z ostatných subjektov pôsobí v inej oblasti: v administratíve a podporných službách; doprave a skladovaní; poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove; stavebníctve a v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Z hľadiska dosahovaného obratu sú najväčšími spoločnosťami Nexis Fibers s.r.o. z Humenného a FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keďže v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov.