streda 12. mája 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný kotol aj hrnce

Cez Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) bolo Úradu verejného zdravotníctva SR zaslané oznámenie z Nemecka o nebezpečnom elektrickom kotli na varené víno z Číny. Slovenská obchodná inšpekcia zasa upozornila na nebezpečné tlakové hrnce. S
potrebitelia by nebezpečné výrobky rozhodne nemali používať a môžu ich vrátiť späť v mieste zakúpenia.

Vo varnom kotli 6,8 l, značka: Monzana (výr. č.: 4250525304275, iné označ.: 100991, Order: DB0470050, Batch: J/22), výrobca: ZOKIN ELECTRICAL APPLIANCES MFG CO., LTD., Čína, dovozca: Deuba GmbH & Co. KG, Merzig, Nemecko, boli laboratórnou analýzou zistené prekročené odporúčané limity pre olovo a kadmium podľa európskej legislatívy. V Nemecku bolo už nariadené stiahnutie tohto výrobku z trhu. Výrobok bol dodaný aj do SR spoločnosti GammaHS s.r.o., Trenčín (v septembri a v októbri 2020 v celkovom počte 230 ks) a následne bol expedovaný konečným spotrebiteľom – fyzickým a právnickým osobám. 

Slovenská obchodná inšpekcia vyhodnotila za nebezpečné tlakový hrniec Berlinger Haus® BH/1080 6L TURBO PRESSURE COOKER a Berlinger Haus® BH/1081 8L TURBO PRESSURE COOKER. Predstavujú závažné riziko ohrozenia, preto ich okamžite prestaňte používať. Môžete ich vrátiť v ktorejkoľvek predajni DATART aj Hej.sk, alebo ich poslať na reklamačné oddelenie spoločnosti ELEKTROSPED. Kúpnu cenu za vrátené výrobky budú kompenzované v plnom rozsahu vrátane účelne vynaložených nákladov na dopravu výrobku späť.