piatok 14. mája 2021

ŠÚ SR: Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda v marci 2021

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná mesačná mzda na Slovensku v marci 2021 rástla vo všetkých odvetviach, opačný však bol vývoj zamestnanosti - vo väčšine odvetví medziročne klesla, zvýšila sa len v informačných a komunikačných činnostiach.

Zamestnanosť sa v marci 2021 v porovnaní s marcom 2020 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach, a to o 3,1 %. Najviac sa znížila v ubytovaní o 19,8 % a pokles nad 10 % bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 13 %). Klesla aj v stavebníctve o 8 %, veľkoobchode o 5,2 %, maloobchode o 4,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, doprave a skladovaní o 3,6 %, priemysle o 3,5 % a vo vybraných trhových službách o 2,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v marci 2021 medziročne vzrástla vo všetkých odvetviach, viac ako dvojciferný rast dosiahli v stavebníctve a vo vybraných trhových službách a po ročnom poklese mierne vzrástla aj v ubytovaní. Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v marci 2021 oproti marcu 2020 v stavebníctve o 10,8 % (dosiahla 789 eur), vybraných trhových službách o 10,5 % (1.143 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 8,7 % (1.084 eur), veľkoobchode o 8,5 % (1.174 eur), priemysle o 7,7 % (1.233 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 7,2 % (2.387 eur), doprave a skladovaní o 7,1 % (1.057 eur), maloobchode o 6 % (824 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,6 % (547 eur). Po ročnom poklese sa zvýšila aj mzda v ubytovaní, aj keď len mierne, o 0,9 % (710 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v marci 2021 medziročne vzrástla v stavebníctve o 9,3 %, vybraných trhových službách o 9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 7,2 %, veľkoobchode o 7 %, priemysle o 6,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,6 %, maloobchode o 4,5 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,2 %. Klesla len v ubytovaní o 0,5 %. Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo vybraných trhových službách o 6,3 %, stavebníctve o 5,1 %, veľkoobchode o 2,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,5 %, priemysle o 2,3 %, maloobchode o 1,4 % a v doprave a skladovaní o 0,3 %. Klesla v ubytovaní o 14 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,3 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %.

V priemere za prvý štvrťrok v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 1,2 %. Klesla v ubytovaní o 21,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,9 %, stavebníctve o 9,2 %, veľkoobchode o 6,9 %, priemysle o 5,2 %, maloobchode o 4,8 %, doprave a skladovaní a v predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 3,9 % a vo vybraných trhových službách o 1,4 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa mzda zvýšila vo vybraných trhových službách o 7,4 % (dosiahla 1 107 eur), stavebníctve o 6,2 % (768 eur), veľkoobchode o 3,6 % (1.101 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,5 % (2.108 eur), priemysle o 3,3 % (1.182 eur), maloobchode o 2,4 % (809 eur), doprave a skladovaní o 1,3 % (1.029 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,8 % (1.054 eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížila v ubytovaní o 13,1 % (669 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,3 % (532 eur).