utorok 11. mája 2021

Trend: Zodpovedné nakupovanie

Riešenie od slovenskej technologickej spoločnosti Vacuumlabs 2030 Calculator umožňuje firmám aj spotrebiteľom vypočítať uhlíkovú stopu produktov, čím sa snaží pomôcť ekologickejšiemu nakupovaniu. Navyše softvérový vývojársky nástroj umožňuje bankám a ďalším firmám integrovať do svojich aplikácií údaje o ekologickej stope každej aktivity ich zákazníkov.

Švédsky startup Doconomy sa dostal do povedomia svojou kreditnou kartou DO Black, ktorá ako prvá na svete limituje disponibilnú sumu na účte používateľov nie na základe finančného stropu, ale v závislosti od produkcie oxidu uhličitého spojeného s výrobou a používaním zakúpených produktov a služieb. Zákazníci podľa prognóz nebudú v budúcnosti porovnávať produkty len podľa ceny a kvality, ale aj na základ uhlíkovej stopy, čo bude predstavovať veľmi potrebný posun v spotrebiteľskom správaní.  S CO2 kalkulačkou reaguje aj na Emission Gap Report, ktorý v roku 2018 vydala OSN a odporúča v ňom na záchranu udržateľnosti a klímy znížiť produkciu oxidu uhličitého o 50 %. Vzhľadom na to, že vyše 60 % tvorby tohto skleníkového plynu je spojených s ľudskou spotrebou, spoločnosť sa rozhodla vytvárať nástroje, ktoré môžu pomôcť každému jednotlivcovi pochopiť tvorbu CO2 a aktívne znižovať svoju uhlíkovú stopu uprednostnením zodpovedných nákupov.

2030 Calculator je on-line nástroj, ktorý môže každá značka alebo výrobca použiť na rýchly výpočet uhlíkovej stopy svojich výrobkov. Obsahuje kompletne bezplatné informácie o emisiách produktu alebo služby od jeho výroby, cez prepravu až po predaj. Do výpočtu uhlíkovej stopy započítava materiál, obaly, prepravu aj energiu spotrebovanú pri výrobnom procese. Ide o súčasť globálneho vzdelávacieho programu a zároveň je súčasťou zastrešujúceho konceptu Planet Loyalty, ktorého cieľom je zaviesť označovanie produktov uhlíkovou stopou ako základ pre vedomú spotrebu. Podporujú ho nielen veľké značky ako Mastercard, ale aj vládne organizácie.