utorok 11. mája 2021

Radíme: Ako triediť kovy

Ako správne triediť kovové obaly? Odpad z kovov patrí do červených kontajnerov, ale na ich zber sa využívajú tiež žlté kontajnery spolu s plastami aj nápojovými kartónmi. Dôležitým pravidlom, najmä u nápojových plechoviek, je ich stláčanie. 

V priemernom kontajneri sa podľa Natur-Pack stláčaním nápojových plechoviek ušetrí aj vyše 25 percent obsahu. Zabráni sa tak preplneniu kontajnera aj nesprávnemu vyhadzovaniu týchto odpadov do susediacich, najčastejšie zmesových kontajnerov. Kovy totiž patria medzi často využívané materiály a ich výhodou je, že sú podobne ako sklo mimoriadne dobre a prakticky donekonečna recyklovateľné.

Do kontajnerov určených na zber kovových obalov patria najmä obaly od nápojových plechoviek, konzervy, kovové obaly od kozmetických výrobkov, hliníkové fólie a uzávery od rôznych nádob. Naopak, do kontajnerov na triedený zber nepatrí kovový šrot, zásadne nie ťažké ani ostré kovové predmety, ani elektronika. Tento odpad patrí na zberný dvor, prípadne do predajne elektrozariadení.