štvrtok 13. mája 2021

SR: V apríli bankrotovali najmä štyridsiatnici

V apríli 2021 zbankrotovalo 419 obyvateľov Slovenska. Podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) to v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 963 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 56,49 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v marci zbankrotovalo 284 dlžníkov, ich v štvrtom mesiaci toho roka bolo o 47,54 percenta viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2021 zbankrotovalo už 51.090 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca apríla 2021 zbankrotovalo 1.669 dlžníkov.

„V apríli sme medzi dlžníkmi identifikovali 59 osôb bez domova – s adresou na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese. Predstavujú až viac ako 14-percentný podiel. Identifikovali sme aj 16 manželských párov a tri páry v inom príbuzenskom zväzku, napríklad rodičov s deťmi. Osobný bankrot tak v mnohých prípadoch zasahuje celé rodiny“, upozorňuje analytička Jana Marková. Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom – 92 a najmenej v Bratislavskom kraji – 26. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v každom kraji klesol, najviac v Trenčianskom kraji (- 73,39 percenta). Z celkového množstva osobných bankrotov v apríli 2021 ich bolo 30 (7,16 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 389 (92,84 percenta) na majetok nepodnikateľov. Na mužov pripadlo 266 a na ženy 153 osobných bankrotov. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov narástol o 2,43 percentuálneho bodu (63,48 percenta v apríli 2021 vs. 61,06 percenta v apríli 2020). Pomer žien v apríli 2021 medziročne o 2,43 percentuálneho bodu klesol (36,52 percenta v apríli 2021 vs. 38,94 percenta v apríli 2020). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli 2021, malo 1,88 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v apríli 2020 ich bolo 3,23 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,61 percenta dlžníčok (v apríli 2020 ich bolo 2,93 percenta). V apríli sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali štyridsiatnici s 30,55 percenta (29,60 percenta v apríli 2020), za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 26,25 percenta (26,17 percenta v apríli 2020).

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 414 konkurzov (98,81 percenta) a 5 dlžníci (1,19 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. V apríli 2021 súdy zároveň zrušili 700 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 644 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 56 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.