streda 21. júla 2021

EESSI: Rýchlejšie sociálne dávky

V Sociálnej poisťovni spustili nový informačný systém na medzinárodnú výmenu údajov o sociálnom zabezpečení v Európskej únii. Systém EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) zrýchli dokladovanie, priznávanie aj vyplácanie sociálnych dávok.

Elektronická výmena informácií uľahčí vybavovanie medzinárodného formulára PD A1. Prostredníctvom EESSI si zahraničná inštitúcia môže aj sama overiť, či občan má potrebný formulár vystavený a platný, zákonom ktorej krajiny občan podlieha a na aké obdobie. Tieto zmeny sa dotknú viac než 100 tisíc občanov Slovenska aj ďalších európskych krajín, ktorí si formulár PD A1 vybavujú cez Sociálnu poisťovňu. Pozitíva priamej elektronickej výmeny údajov medzi organizáciami sociálneho zabezpečenia pocítia aj občania, ktorí si pri pôsobení v rôznych členských krajinách EÚ potrebujú riešiť nemocenskú dávku alebo export dávky v nezamestnanosti (dávku z jednej krajiny poberáte v inej krajine EÚ, napr. na Slovensku). Len v roku 2020 Sociálna poisťovňa spracovala 1.000 exportov dávky v nezamestnanosti. V prípade nemocenských dávok si poisťovňa dokáže vyžiadať obdobia nemocenského poistenia získané v inom členskom štáte a občan si už nebude musieť dodatočne zabezpečovať rôzne potvrdenia a formuláre. Vlani takto Sociálna poisťovňa žiadala inštitúcie iného členského štátu EÚ o potvrdenie dôb nemocenského poistenia v približne 300 prípadoch.

Sociálna poisťovňa si s inštitúciami ďalších 26 členských štátov EÚ vymieňa údaje cez štandardizované elektronické dokumenty (SED). Stala sa tzv. prístupovým bodom pre všetky organizácie poskytujúce sociálne zabezpečenie na Slovensku voči sociálnym inštitúciám v EÚ. Do výmeny dokumentov sú zapojené aj krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), ale aj Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Na zavedenie medzinárodnej elektronickej výmeny informácií sa Sociálnej poisťovni podarilo získať grant z rozpočtu EÚ, na ktorý dostalo financie 11 najlepších predložených projektov z 22 žiadajúcich štátov. Úvodné zapracovanie projektu EESSI do informačných systémov Sociálnej poisťovne bolo ukončené v závere roka 2019. Systém sa bude rozvíjať v etapách a postupne v ňom pribudnú viaceré služby.