utorok 20. júla 2021

EU: Správa údajov

Poslanci Európskeho parlamentu prijali pravidlá, ktoré majú uľahčiť sprístupnenie väčšieho množstva údajov s cieľom pomôcť pri vytváraní nových produktov a inovácií, najmä v oblasti umelej inteligencie. Očakáva sa, že množstvo údajov generovaných verejnými orgánmi, podnikmi a občanmi sa medzi rokmi 2018 a 2025 zvýši päťnásobne. Nové pravidlá majú umožniť využiť tieto údaje a pripraviť pôdu pre odvetvové európske dátové priestory.

Cieľom zákona Európskej únie o správe údajov (DGA) je zvýšiť dôveru v zdieľanie údajov, vytvoriť nové európske pravidlá v oblasti neutrality trhov s údajmi a uľahčiť opakované použitie určitých verejných údajov, akými sú niektoré zdravotné, poľnohospodárske a environmentálne údaje doteraz k dispozícii na základe smernice otvorených dát. Poslanci objasnili rozsah právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o služby sprostredkovania údajov, aby sa zabezpečilo, že ich rámec bude pokrývať veľké technologické spoločnosti. Orgány verejného sektora by sa mali vyhnúť uzatváraniu dohôd, ktoré vytvárajú výlučné práva na opakované použitie určitých údajov. Europoslanci navrhujú obmedziť výlučné dohody na obdobie 12 mesiacov v snahe sprístupniť viac údajov malým a stredne veľkým ako aj začínajúcim spoločnostiam.

Citlivé údaje verejného sektora sa budú môcť prenášať do tretích krajín iba pri zabezpečení rovnakej úrovne ochrany ako v EÚ. Komisia vyhlási, či tretia krajina poskytuje takúto ochranu prostredníctvom delegovaného aktu, ktorý umožňuje Európskemu parlamentu vyjadriť sa k rozhodnutiu. Členské štáty by mali stanoviť aj sankcie za porušenia. Aby sa využil potenciál využívania údajov poskytovaných dobrovoľne na základe informovaného súhlasu alebo všeobecného záujmu, ako vedecký výskum, zdravotná starostlivosť, boj proti zmene podnebia či zlepšenie mobility, právne predpisy by mali tiež stanoviť súbory údajov v rámci dobrovoľnej registrácie organizácií uznaných v EÚ pre tzv. dátový altruizmus.