streda 21. júla 2021

EU: Digitálna suverenita

Dve nové aliancie - Aliancia pre procesory a technológie polovodičov a Európska aliancia pre priemyselné dáta, edge a cloud majú podporiť budúcu generáciu mikročipov a priemyselných technológií cloud / edge computing a poskytnúť Európskej únii kapacity potrebné na posilnenie jej kritických digitálnych infraštruktúr, produktov a služieb. Zároveň majú spojiť podniky, zástupcov členských štátov, akademickú obec, používateľov, ako aj výskumné a technologické inštitúcie.

Európska aliancia pre priemyselné procesory a polovodičové technológie vychádza z ambície Európskej komisie posilniť európske hodnotové reťazce mikroelektronických a zabudovaných systémov a špičkové výrobné kapacity. V decembri 2020 sa členské štáty zaviazali spolupracovať na posilnení európskych schopností v oblasti polovodičových technológií a najlepšieho výkonu pre aplikácie v širokom spektre odvetví. Túto iniciatívu už signovalo 22 členských štátov.

Európska aliancia pre priemyselné dáta, edge a cloud vychádza z politickej vôle vyjadrenej všetkými 27 členskými štátmi v októbri 2020 s cieľom podporiť rozvoj cloudu a kapacít budúcej generácie pre verejný aj súkromný sektor. V spoločnom vyhlásení sa signatárske členské štáty dohodli na spolupráci pri rozmiestňovaní odolnej a konkurencieschopnej cloudovej infraštruktúry a služieb v celej Európe.