streda 21. júla 2021

Trend: Falšované a pašované cigarety

Zatiaľčo celková spotreba cigariet naďalej klesá, podiel nezákonných cigariet sa podľa novej správy KPMG o spotrebe a tokoch nezákonných cigariet v 30 európskych krajinách (27 členských štátov EÚ, Spojené kráľovstvo, Nórsko a Švajčiarsko) zvýšil o pol percentuálneho bodu na 7,8 % celkovej spotreby v roku 2020 - v rámci 27 členských štátov EÚ (EÚ27) bolo spotrebovaných 34,2 miliárd takýchto cigariet. Za zvýšením spotreby nezákonných cigariet: pašované, falšované cigarety a „illicit whites“ (cigarety vyrábané s úmyslom pašovania na iné trhy) bol bezprecedentný prudký nárast spotreby falšovaných cigariet o 87%. Daňová strata pre vlády v EÚ27 teraz predstavuje približne 8,5 miliardy EUR.

Štúdia KPMG na základe zákazky od Philip Morris International  ukazuje, aký vplyv mala na spotrebu zákonných a nezákonných cigariet pandémia COVID-19, obdobie lockdownov a obmedzeného pohybu ľudí v rámci EÚ v kombinácii s poklesom financií. Odhaduje, že celková spotreba cigariet poklesla v roku 2020 o 4,7 % na 438,8 miliardy v EÚ27, pričom hraničné kontroly a cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 mali za následok prudký pokles spotreby dovážaných cigariet, ktorá v roku 2020 klesla o 18,5 % (11,9 miliardy cigariet). Zároveň ale došlo v roku 2020 k nárastu v kategórii jemne rezaného tabaku o 6,0 miliárd ekvivalentných kusov cigariet.

Spotreba „illicit whites” a iných pašovaných cigariet medziročne poklesla, čo však vyvážil nárast spotreby falšovaných cigariet, ktorá sa z 5,5 miliardy v roku 2019 takmer zdvojnásobila v roku 2020 a predstavovala 10,3 miliardy falšovaných cigariet. Predpokladá sa, že hlavnou príčinou bol predovšetkým bezprecedentný nárast spotreby falšovaných cigariet vo Francúzsku o 609 %, pričom len v tejto krajine spotreba dosiahla 6,0 miliardy falšovaných cigariet. Z rozhovorov s pracovníkmi orgánov na presadzovanie práva (súčasť štúdie) vyplýva, že organizované zločinecké skupiny pokračovali s presunom svojich operácií vo vnútri hraníc EÚ, keďže sa predpokladá, že veľká časť „illicit whites“ a falšovaných cigariet bola vyrobená v nelegálnych fabrikách v rámci EÚ. Tento predpoklad podporuje aj rastúci počet razií v nelegálnych fabrikách na cigarety vo viacerých európskych krajinách. Dostupnosť lacných, falšovaných a neregulovaných cigariet na čiernom trhu podrýva úsilie o zníženie rozšírenia fajčenia a o prevenciu fajčenia mladých ľudí.