piatok 23. júla 2021

Absolventi: Ktorí sú najdrahší?

Podľa analýzy Profesie majú najvyššie platové očakávania na Slovensku ľudia, ktorí vyštudovali informatiku, stavebníctvo a strojárstvo. Spomedzi jednotlivých univerzít majú najväčšie očakávania absolventi bratislavských univerzít.

Priemerný očakávaný plat absolventa odboru, ktorý súvisel s informatikou, predstavoval vlani takmer 1.400 eur v hrubom. Napríklad absolventom filozofie stačí o zhruba 430 eur menej. Analýza Profesie rozoberá, aké boli platové očakávania absolventov v roku 2020. Výsledky potvrdzujú, že medzi jednotlivými školami sú pomerne veľké rozdiely. Plat pod 1.000 eur stačí málokomu, priemerný očakávaný zárobok absolventov a absolventiek predstavoval vlani 1.057 eur. Hrubý plat pod 1.000 eur očakávali iba ľudia, ktorí vyštudovali teológiu, školstvo, umenie, šport a filozofiu.

Spomedzi slovenských verejných vysokých škôl majú najvyššie platové očakávania absolventi Slovenskej technickej univerzity. Na druhom mieste skončila Ekonomická univerzita v Bratislave. Na prvých troch miestach sa umiestnili iba vysoké školy, ktoré sídlia v hlavnom meste. Dve spomínané univerzity dopĺňa ešte Univerzita Komenského na treťom mieste. Keď porovnávame očakávania absolventov slovenských škôl s absolventami českých a ďalších zahraničných univerzít, môžeme vidieť, že naši domáci absolventi majú v drvivej väčšine nižšie platové požiadavky. Výnimkou sú iba podmienky absolventov STU, ktoré zostávajú najvyššie aj v porovnaní s univerzitami mimo Slovenska. Priemerný očakávaný plat absolventa českej univerzity predstavoval vlani 1.175 eur a pri absolventoch univerzít z iných krajín išlo o 1.208 eur.

Analýza rozoberá mzdové očakávania absolventov aj podľa fakúlt, ktoré vyštudovali. Na prvých piatich miestach sa umiestnili fakulty so zameraním na informatiku. Najdrahších mladých uchádzačov má Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Priemerná očakávaná mzda tu predstavuje 1.568 eur v hrubom. Na druhom mieste sa umiestnila ďalšia fakulta STU – Fakulta elektrotechniky a informatiky. Tretie miesto patrí Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite.