utorok 20. júla 2021

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Pribudli nové nebezpečné kozmetické výrobky v Európskej únii, ktoré boli nahlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) vo Švédsku. Výrobky z Pakistanu sa môžu predávať aj v iných krajinách. 

Vo výrobku na zosvetlenie pokožky Sheesha Beauty Cream značky Sheesha bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 12600 mg/kg a látka clobetasol propionate 0,07%, čo je v rozpore európskou legislatívou.

Aj v druhom výrobku na zosvetlenie pokožky Thai Beauty Cream for Night Use značky AQSA Cosmetics (typ výrobku/číslo výrobku: Best before: December 2021, čiarový kód: 9781855682986) bola zistená prítomnosť ortuti v množstve 10900 mg/kg, čo je v rozpore s európskou legislatívou. 

Ortuť sa hromadí v tele a podľa Úradu verejného zdravotníctva môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.