streda 25. augusta 2021

EU: Dopravné nehody

Dopravné nehody v Európskej únii (EÚ) si každoročne vyžiadajú tisícky obetí alebo zranených. Počet obetí dopravných nehôd medzi rokmi 2010 a 2020 sa podarilo znížiť o 36 %. V roku 2019 prišlo počas dopravných nehôd o život 22.800 ľudí, v roku 2020 ich bolo o 4.000 menej. Predbežné údaje za rok 2021 ukazujú, že 18 krajín EÚ zaznamenalo svoj najnižší počet úmrtí. 

Najbezpečnejšie cesty má stále Švédsko (18 úmrtí na 1 milión obyvateľov). Na opačnom konci rebríčka stojí Rumunsko - v roku 2020 zaznamenalo 85 obetí na milión obyvateľov. Európsky priemer bol 42/milión, čo je oveľa menej ako celosvetový priemer - 180/milión. Na zníženie obetí mala bezpochyby dopad aj pandémia a zníženie premávky, no presné dopady je ťažké vyčísliť. V roku 2018 tvorilo 12 % obetí autonehôd v EÚ mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov. Podiel tejto vekovej skupiny v európskej populácii je 8%, čo znamená, že mladí ľudia sa obeťami dopravných nehôd stávajú neúmerne častejšie. Od roku 2010 však počet úmrtí pri dopravných nehodách v tejto vekovej skupine klesol o 43%. Podiel obetí starších než 65 rokov sa v roku 2018 zvýšil na 28%. V roku 2010 ich bolo 22%. Deti do 15 rokov tvorili 2% obetí. Až 76 % obetí autonehôd tvoria muži, tento trend sa za posledné roky moc nezmenil a čísla sú veľmi podobné vo všetkých krajinách EÚ. Na Slovensku sme v roku 2019 zaznamenali 51 úmrtí na cestách na milión obyvateľov, čo zodpovedá priemeru EÚ. Počet smrteľných nehôd v roku 2019 narástol o 7 %, po tom, čo v roku 2018 klesol o 6 %. Počas uplynulého desaťročia tento počet klesol o 25 %, čo je rovnaké tempo ako priemer EÚ.

Čo robí EÚ na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky? V júli 2021 poslanci z výboru pre ochranu spotrebiteľa schválili pravidlá poistenia motorových vozidiel na lepšiu ochranu obetí dopravných nehôd v celej EÚ. V nadchádzajúcich mesiacoch by mali poslanci hlasovať o uznesení o Politickom rámci EÚ v oblasti cestnej bezpečnosti, kde stanovujú hlavné kroky potrebné na to, do aby sme roku 2050 dosiahli nulový počet obetí: napríklad obmedzenie rýchlosti na 30 km/h v obytných oblastiach, nulovú tolerancia pre jazdu pod vplyvom alkoholu a viac bezpečnostných prvkov vo vozidlách aj infraštruktúre. Ide o reakciu Európskeho parlamentu na Politický rámec EÚ v oblasti cestnej bezpečnosti 2021-2030 - vízia nula z dielne Európskej komisie. Ešte v apríli 2019 prijal Európsky parlament tiež nové pravidlá, podľa ktorých bude musieť byť až 30 zdokonalených bezpečnostných prvkov povinných: nAutapríklad inteligentná asistencia pri rýchlosti, varovanie pred rozptyľovaním vodiča a systém núdzového brzdenia. Povinné bezpečnostné technológie by mohli pomôcť do roku 2038 zachrániť viac ako 25.000 životov a vyhnúť sa najmenej 140.000 vážnym zraneniam, keďže až 95% všetkých dopravných nehôd má na svedomí ľudský omyl. EÚ okrem toho posilnila aj pravidlá ohľadne bezpečnosti infraštruktúry a pracuje na spoločných pravidlách pre samojazdiace autá.