piatok 27. augusta 2021

Súťaž: Najlepší plagát a video

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa potravín (16. október) súťaž pre deti a mládež vo veku od 5 do 19 rokov o najlepší plagát. Témou sú zdravé a udržateľné potravinové systémy. 

Deti majú možnosť využiť svoju predstavivosť a vytvoriť plagát, ktorý odzrkadľuje ich predstavu o procese výroby potravín od ich pestovania, distribúciu až po konečnú spotrebu. Uzávierka súťaže je 5. novembra 2021.

Tento rok je organizáciou FAO zároveň vyhlásená výzva na predloženie krátkych videí o stravovaní v škole. Žiaci a učitelia majú možnosť prostredníctvom videa zdieľať skúsenosti so školským jedlom a poukázať na kladné a záporné stránky stravovania v škole. Video môže nahrať jednotlivec, ako aj kolektív žiakov v spolupráci s učiteľmi. Termín na zaslanie videí je do 15. septembra 2021.

Viac informácií: http://www.fao.org/world-food-day/youth/en