pondelok 23. augusta 2021

ARIBIC: Cenné dáta senzorov

Keď sa prepravné vozíky bez vodiča (AGV) pohybujú po skladoch alebo výrobných halách, stávajú sa skutočnými zberačmi dát. Dát, ktoré sa môžu ihneď vymazať, alebo využiť. Medzinárodný výskumný projekt ARIBIC (Artificial Intelligence-Based Indoor Cartography) ukazuje metódy, pomocou ktorých je možné tieto cenné informácie výhodne využiť.

Dáta získané prostredníctvom senzorov a kamier sa môžu na cloude ARIBIC použiť na vytváranie 3D máp skladov alebo výrobných zariadení, ktoré budú neustále aktualizované - zobrazovať a zdieľať sa budú relevantné informácie takmer v reálnom čase. Na rozdiel od súčasnej metódy, pri ktorej sa po nasnímaní k určitej chvíli vytvorí nemenný 3D obraz prostredia, zostávajú obrazy generované platformou ARIBIC dynamické a aktuálne. „Keď vysokozdvižný vozík alebo manipulačná technika bez vodiča prechádza prostredím, jeho senzorika zaznamená aj najmenšie zmeny a odovzdá ich na platformu ARIBIC. V kartografii interiéru využívajúcej umelú inteligenciu sa tieto zmeny, napríklad posunutý regál alebo novo odstavená paleta, ihneď zohľadnia a nahrajú späť do systému“, uviedol Bengt Abel. Na lokalizáciu a navigáciu prepravných vozíkov bez vodiča v ich pracovnom prostredí budú najskôr potrebné 3D mapy vo vysokom rozlíšení so sémantickými informáciami. Prevádzkovatelia skladov alebo výrobných hál budú neustále informovaní, kde sa ich vozíky nachádzajú. Môžu tak optimalizovať plánovanie prevádzky alebo výrobného závodu, napríklad identifikovať, v ktorých častiach skladu sa jazdí veľa alebo málo, alebo ktoré uličky sú častejšie prideľované a tým blokované. S týmito informáciami je možné (najskôr) virtuálne presúvať regály alebo nanovo usporadúvať výrobné plochy. 

Na projekte ARIBIC sa začalo pracovať v marci tohto roka. Dokončenie je plánované na štvrtý kvartál roka 2023. Na medzinárodnej výskumnej úlohe sa okrem vedúceho konzorcia, spoločnosti STILL, podieľa ešte Technologický inštitút v Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie – KIT), Torontská univerzita s laboratóriom STARS a kanadský výrobca senzorov LeddarTech. Projekt podporuje Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a energie (BMWi) a Industrial Research Assistance Program kanadského National Research Council (NRC IRAP).