štvrtok 26. augusta 2021

SR: Dôchodok zo zahraničia

Sociálna poisťovňa pripomína slovenským dôchodcom, že tento rok sú povinní oznámiť sumu dôchodku, ktorý dostávajú zo zahraničia, do konca augusta. Tento údaj poisťovňa potrebuje na výpočet 13. dôchodku, ktorý plánuje tento rok vyplácať už v novembrových výplatných termínoch. Zatiaľ je evidovaných najviac oznámení o dôchodkoch vyplácaných z Českej republiky a z Rakúskej republiky.

Postup pri oznámení dôchodku zo zahraničia je jednoduchý – stačí využiť elektronický formulár dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia (e-formulár). Vyplnia sa v ňom základné identifikačné údaje, výšku naposledy vyplateného dôchodku z cudziny a e-formulár sa odošle do Sociálnej poisťovne. 

V prípade otázok môžete kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne prostredníctvom Formulára pre otázky alebo na bezplatných telefonických linkách: 0800 123 123, 0800 500 599 (pre volania zo Slovenskej republiky) a telefónnych čísel +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 (pre volania zo zahraničia). Informácie a potrebné poradenstvo dôchodcom poskytne aj ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.