utorok 24. augusta 2021

EÚ: Medzinárodný obchod

Európska únia (EÚ) vždy podporovala medzinárodný obchod, a to nielen medzi svojimi vlastnými krajinami, ale aj s tretími štátmi. V roku 2018 vývoz z EÚ predstavoval 15,6 % svetového vývozu a dovoz do EÚ 13,9 % svetového dovozu. V globálnom meradlo tak EÚ zastáva jedno z popredných miest a to pri takých hráčoch, akými sú USA alebo Čína.

Únia má v súčasnosti okolo 130 obchodných dohôd v rôznej fáze platnosti. Dohody sa neobmedzujú len na znižovanie alebo rušenie ciel, ale aj na necolné prekážky pre obchod. Únijní obchodní partneri takto uznávajú naše štandardy kvality a bezpečnosti alebo chránené označenie pôvodu, ako má napríklad francúzske šampanské. Dobrá povesť kvality je veľmi cenná pri vývoze európskych potravinárskych produktov. EÚ využíva obchodné dohody aj na to, aby zaistila pri ich výrobe dodržiavanie určitých štandardov - dbá, aby nepracovali deti, aby sa rešpektovali ľudské práva zamestnancov aj životné prostredie.

Export z EÚ klesol menej ako dovoz a v dôsledku toho sa obchodná bilancia zvýšila v roku 2020 na 217 miliárd eur zo 192 miliárd eur v roku 2019, čo predstavuje výrazný nárast (+191 miliárd eur). Hlavným vývozným partnerom pre EÚ boli v rokoch 2020 a 2021 boli Spojené štáty americké. Pre dovoz to bola roku 2020 Čína v roku 2021 Spojené kráľovstvo. V roku 2020 EÚ aj naďalej najviac vyvážala do USA - až 18,3 %. Druhou najväčšou destináciou vývozu z EÚ bolo Spojené kráľovstvo (14,4 % z celkového vývozu EÚ), za ním nasledovala Čína (10,5 %).

Podľa odhadov Európskej komisie bolo v Európe v roku 2017 36 miliónov pracovných miest, ktoré sú viazané na medzinárodný obchod. Až pätina pracovných miest naviazaných na export je v inom členskom štáte ako v tom, ktorý daný tovar exportuje. K tomu je treba pripočítať aj prosperitu a príležitosti, ktoré vytvára obchod v rámci EÚ medzi jednotlivými členskými štátmi na jednotnom európskom trhu. Z tohto konkurenčného prostredia majú priamy úžitok európski spotrebitelia, ktorým to prináša väčší výber a lepšie ceny.