štvrtok 26. augusta 2021

EU: Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien

Zdravotné práva, najmä práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, sú základnými právami žien, ktoré nemožno nijakým spôsobom oslabiť či odobrať, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré schválilo plénum Európskeho parlamentu. Poslanci vyzvali členské štáty Európskej únie, aby chránili a podporovali sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien - porušovanie je formou násilia páchaného na ženách a dievčatách a bráni pokroku pri dosahovaní rodovej rovnosti. 

Reštriktívne zákony v niektorých členských štátoch dodnes zakazujú umelé prerušenie tehotenstva s výnimkou prísne vymedzených prípadov, v dôsledku ktorých musia ženy podstupovať umelé prerušenie tehotenstva v tajnosti, cestovať do iných krajín, alebo dieťa donosiť proti svojej vôli, čo predstavuje porušenie ich ľudských práv, konštatuje uznesenie. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali všetky členské štáty EÚ, aby zabezpečili všeobecný prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva a zaistili legálnosť interrupcií na vlastnú žiadosť vo včasnom štádiu tehotenstva a v prípade potreby aj v ďalšom období, keď je ohrozené zdravie tehotnej osoby. Úplný zákaz starostlivosti v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva je formou rodovo motivovaného násilia, zdôrazňuje uznesenie. Zákonodarcovia vyjadrili poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty umožňujú lekárom či dokonca celému zdravotníckemu zariadeniu odmietnuť poskytovanie zdravotníckych služieb na základe tzv. doložky o výhrade svedomia. Táto prax vedie k odopieraniu starostlivosti v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva na základe náboženstva alebo svedomia a ohrozuje životy a práva žien, dodáva schválený text.

Parlament tiež požiadal krajiny EÚ, aby zabezpečili všeobecný prístup k širokej škále kvalitných antikoncepčných metód a prostriedkov, poradenstvu v oblasti plánovaného rodičovstva a informáciám o antikoncepcii. Zároveň poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva je počas pandémie ochorenia COVID-19 naďalej obmedzený. Pandémia mala vplyv aj na dodávky antikoncepcie a prístup k nej. Členské štáty by mali zaistiť veku primeranú a komplexnú sexuálnu výchovu pre žiakov základných aj stredných škôl. Vzdelávanie a informácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv môže podľa poslancov významne prispieť k zníženiu počtu prípadov sexuálneho násilia a obťažovania.

Uznesenie si všíma aj negatívne účinky tzv. dane z tampónov na rodovú rovnosť. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali členské štáty, aby využili flexibilitu vyplývajúcu zo smernice o dani z pridanej hodnoty a oslobodili tento dôležitý základný tovar od DPH, alebo naň uplatnili nulovú daňovú sadzbu. Zákonodarcovia tiež krajiny EÚ požiadali, aby sa zamerali na riešenie problému menštruačnej chudoby a zaistili bezplatný prístup k menštruačným výrobkom každému, kto ich potrebuje.