pondelok 23. augusta 2021

EU: Terorizmus v roku 2020

Podľa tohtoročnej správy Europolu o terorizme v EÚ-27 bolo v roku 2020 zaznamenaných 57 pokusov o teroristické útoky - vykonané, nevydarené aj zmarené (v roku 2019 ich bolo 55). V desiatich prípadoch išlo o džihádistické útoky v Rakúsku, Francúzsku a Nemecku. Hoci tento druh útokov predstavuje iba šestinu všetkých prípadov, džihádistickí teroristi majú na svedomí viac ako polovicu obetí (12) a takmer všetkých zranených (47). Celkový počet obetí a zranených sa v EÚ zdvojnásobil. V roku 2019 bolo 10 obetí a 27 zranených a v roku 2020 21 obetí a 54 zranených.

Vo Francúzsku a Španielsku sa odohralo 14 etnicko-nacionalistických a separatistických teroristických útokov, 24 útokov vykonali ľavicové alebo anarchistické teroristické organizácie alebo jednotlivci v Taliansku. Vo väčšine prípadov boli tieto útoky zamerané na poškodenie súkromného alebo verejného majetku, napríklad na finančné inštitúcie a vládne budovy. Tri členské štáty EÚ (Nemecko, Belgicko a Francúzsko) zažili v roku 2020 štyri teroristické pokusy motivované pravicovým extrémizmom. Vykonaný bol však iba jeden z nich.Najväčšou hrozbou v EÚ zostáva džihádistický terorizmus. V roku 2020 bol počet vykonaných džihádistických teroristických útokov viac ako dvojnásobný v porovnaní so zmarenými. Všetky džihádistické útoky vykonali podľa Europolu jednotlivci, pričom v 4 z 10 vykonaných útokov boli ich autormi občania EÚ. Niektorí z páchateľov vykazovali kombináciu extrémnych ideológií a duševných problémov. Predpokladá sa, že svoju úlohu tu zohrala aj pandémia a s ňou spojená sociálna izolácia a zvýšený stres.

Lockdown počas pandémie a zatváranie verejných priestorov, akými sú nákupné centrá, kostoly a štadióny zrejme viedlo k zníženiu používania výbušnín pri teroristických útokoch. V roku 2020 teroristi útočili nožmi, autami, alebo podpaľovali. Strelné zbrane boli použité len pri februárovom krajne pravicovom teroristickom útoku v nemeckom meste Hanau a novembrovom džihádistickom útoku vo Viedni. Vzhľadom na zvýšené používanie internetu počas pandémie hrali on-line komunity dôležitú úlohu pri šírení násilného extrémizmu. Po zablokovaní teroristických skupín na aplikáciách ako je Telegram, sa džihádistická propaganda začala viac šíriť na menších on-line platformách a pravicoví extrémisti, najmä mladí ľudia, čoraz častejšie používali na šírenie svojej ideológie videohry a herné platformy. Džihádistickí aj pravicoví extrémisti sa pokúsili využiť Covid-19 na propagandistické účely, zatiaľ čo ľavicoví a anarchistickí extrémisti do svojich naratívov začlenili kritiku vládnych opatrení na boj proti pandémii.

V roku 2020 bolo Europolu nahlásených 449 zatknutí pre podozrenie z teroristických trestných činov. V roku 2019 bolo toto číslo podstatne vyššie - 1.004. Nie je však jasné, či je tento pokles spôsobený zníženou teroristickou aktivitou alebo je dôsledkom zníženia operačných kapacít orgánov činných v trestnom konaní v dôsledku pandémie Covid-19.