štvrtok 26. augusta 2021

Zelená domácnostiam II: Nové poukážky

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SEIA) uvoľní ešte v tomto roku ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý sa blíži do záverečnej fázy. K dispozícii má byť 5,2 milióna eur. Domácnosti budú môcť požiadať o podporu na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie už začiatkom septembra. 

Zo strany slovenských domácností aj samotných zhotoviteľov pretrváva o túto formu podpory veľký záujem. Všetky prostriedky, ktoré boli vyčlenené začiatkom tohto roka, sú už rezervované, a tak už pár mesiacov nebolo možné podávať nové žiadosti. Z týchto dôvodov sa SEIA rozhodla navýšiť sumu určenú pre domácnosti. Na poukážky boli presunuté aj ušetrené financie pôvodne určené na technickú podporu projektu. Spolu so sumou, ktorá zostala z nevyužitých poukážok, má byť k dispozícii 5,2 milióna eur.

Žiadosti o poukážky na slnečné kolektory a fotovoltické panely bude možné registrovať na stránke www.zelenadomacnostiam.sk od pondelka 6. septembra 2021 a na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu od stredy 8. septembra 2021. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti tri mesiace od vydania poukážky v zmysle osobitných podmienok projektu. „Predpokladám, že týmto tempom dočerpáme európske zdroje vo výške 41 miliónov eur, ktoré sú v projekte určené na poukážky, v predstihu na 100 %. Bol by som rád, ak by sa nám v rámci aktuálneho programového obdobia podarilo spustiť ešte jeden menší projekt, aby sme zabezpečili pre domácnosti kontinuálnu podporu až do začiatku nového programového obdobia, v ktorom sa plánuje pokračovať s takouto formou pomoci“, uviedol Peter Blaškovitš.