štvrtok 23. decembra 2021

EU: Digitálny COVID preukaz

Doteraz bolo v Európskej únii vydaných 807 miliónov digitálnych COVID preukazov, ktoré sa stali celosvetovým štandardom: k systému sa pripojilo 60 krajín na piatich kontinentoch. Európska komisia schválila nové pravidlá týkajúce sa obdobia uznávania potvrdení o očkovaní slúžiace na účely cestovania. Záväzné obdobie je 9 mesiacov (presne 270 dní). Členské štáty boli vyzvané na zosúladenie vnútroštátnych pravidiel.   

Obdobie platnosti zohľadňuje usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, podľa ktorých sa posilňovacie dávky odporúčajú podať najneskôr šesť mesiacov po ukončení primárneho vakcinačného cyklu. Potvrdenie o očkovaní zostane v platnosti počas ďalších troch mesiacov po uplynutí týchto šiestich mesiacov, aby sa poskytol čas na prispôsobenie vnútroštátnych očkovacích kampaní, na základe čoho budú mať občania prístup k posilňovacím dávkam.

Komisia takisto upravila pravidlá kódovania potvrdení o očkovaní. Táto úprava je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby sa potvrdenia o očkovaní preukazujúce dokončenie primárnej vakcinačnej série dali vo všetkých prípadoch odlíšiť od potvrdení o očkovaní vydaných po posilňovacej dávke.

Posilňovacie dávky sa budú označovať týmito kódmi:
  • 3/3 pre posilňovaciu dávku po primárnej dvojdávkovej vakcinačnej sérii.
  • 2/1 pre posilňovaciu dávku po jednodávkovej primárnej vakcinačnej sérii alebo po jednej dávke dvojdávkovej vakcíny podanej osobe, ktorá ochorenie prekonala.