pondelok 20. decembra 2021

On-line: Len nevyhnutné údaje

Predvianočné obdobie v čase pandémie a opatrenia vlády prajú predovšetkým nákupom cez internet. Výhody nakupovania v akomkoľvek čase a z akéhokoľvek miesta, bez osobného kontaktu, často utlmujú obozretnosť kupujúcich pri zdieľaní osobných údajov, ktoré odovzdávajú predávajúcim pri každej objednávke. Aj e-shopy však podliehajú zákonom o ochrane osobných údajov a musia pri vypracovaní objednávkových formulárov dodržiavať tzv. zásadu minimalizácie osobných údajov.

Pri vyplňovaní objednávacieho formulára v elektronickom obchode kupujúci zadáva viaceré osobné údaje, ktoré by mali byť nevyhnutné na realizáciu objednávky. „E-shopy musia dodržiavať zásadu minimalizácie osobných údajov, čo v praxi znamená, že majú vyžadovať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie zmluvy a úspešné vybavenie objednávky. Nemecký dozorný orgán napríklad považoval v nedávnom rozhodnutí za neprimeranú dokonca aj požiadavku oslovenia pán alebo pani. Prevádzkovateľ sa nakoniec rozhodol pridať možnosť žiadne informácie“, vysvetľuje odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty. Prevádzkovatelia e-shopov by mali prehodnotiť, aké údaje naozaj potrebujú. Zásada minimalizácie údajov neznamená, že nemôžu o zákazníkoch zhromažďovať aj ďalšie osobné údaje. Takéto spracúvanie osobných údajov však už podlieha iným požiadavkám podľa GDPR, napr. je podmienené získaním súhlasu alebo preukázaním oprávneného záujmu. V opačnom prípade hrozia podľa Berthotyho prevádzkovateľom nielen vysoké pokuty, ale, v prípade preukázania nezákonného spracúvania osobných údajov, aj strata dôvery ich zákazníkov.

Sú však aj elektronické obchody, kde meno a adresa zákazníka nemusia na odoslanie objednávky vždy stačiť. Takýmto príkladom môžu byť elektronické lekárne, ktoré majú oprávnenie predávať lieky na predpis. V takom prípade môže byť pre odborné poradenstvo nevyhnutný aj vek zákazníka. Podobný prípad riešil minulý mesiac súd v Hannoveri, ktorý rozhodol, že ani zásielkové lekárne nemôžu požadovať dátumy narodenia pre všetky objednávky. „Elektronické lekárne mávajú v ponuke aj lieky a drogériové výrobky, ktoré si nevyžadujú vekovo špecifické rady. Pri predaji drogériových výrobkov a liekov bez lekárskeho predpisu nie je podľa súdu v Hannoveri potrebný dátum narodenia, keďže pri nich nie je potrebné odborné poradenstvo. Dátumy narodenia nie sú potrebné ani na overenie plnoletosti zákazníkov, stačí otázka, či je zákazník plnoletý", vysvetľuje J. Berthoty. Na Slovensku je elektronický predaj liekov na predpis zakázaný, a vek by preto elektronické lekárne od kupujúcich ani nemali vyžadovať. Na realizáciu transakcie stačí meno, adresa a fakturačné údaje. V prípade objednávky na osobný odber sa nevyžaduje ani adresa zákazníka, stačí meno a kontakty.