pondelok 20. decembra 2021

EU: Investície do výskumu a vývoja

Podľa aktuálneho prehľadu výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ zvýšili spoločnosti so sídlom v Európskej únii napriek celkovo náročnej hospodárskej situácii v roku 2020 investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva a služieb info - komunikačných technológií (IKT). Únia patrí aj naďalej medzi lídrov v oblasti ekologických patentov s vysokou hodnotou a ekologických patentov v energeticky náročných priemyselných odvetviach, čo odzrkadľuje jej prechod ku klimatickej neutralite.

Konkrétne spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva (10,3 %) a služieb IKT (7,2 %) ale pomalším tempom než spoločnosti so sídlom v USA a Číne. Celkové investície spoločností EÚ do výskumu a vývoja sa po prvýkrát za 10 rokov znížili, a to najmä v dôsledku oslabenia výskumu a vývoja v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle a odvetví obrany. V roku 2020 spoločnosti so sídlom EÚ znížili svoje celkové investície o 2,2 %. Spoločnosti v USA zvýšili svoje celkové investície do výskumu a vývoja o 9,1 % a spoločnosti v Číne o 18,1 %. Spoločnosti so sídlom v USA a Číne zvýšili počas krízy spôsobenej koronavírusom svoj podiel na výskume a vývoji v určitých odvetviach, ako je zdravotníctvo (USA: 17,9 %, Čína: 30,7 %), služby IKT (USA: 12,4 %, Čína: 21,2 %) a výroba pre IKT (USA: 7,8 %, Čína: 11,5 %). Hoci pandémia posilnila rýchlo rastúce odvetvia služieb IKT a zdravotníctva na celom svete, ťažko zasiahla veľmi tradičné odvetvia, akými sú automobilový priemysel (– 4,3 %), letecký a kozmický priemysel a obrana (– 17 %). Automobilový priemysel je pre spoločnosti z EÚ najdôležitejším odvetvím, v ktorom sa investuje do výskumu a vývoja, a preto aj prispel k celkovému poklesu investícií v oblasti výskumu a vývoja. Napriek tomu sa 14 spoločností z EÚ dostalo do skupiny 50 najlepších spoločností spomedzi 2.500 najväčších investorov do výskumu a vývoja. 

Na celosvetovej úrovni preukázali investície do priemyselného výskumu a vývoja počas krízy spôsobenej koronavírusom svoju odolnosť. V roku 2020 zaznamenali rast o 6 % už jedenásty rok po sebe. Naproti tomu došlo v roku 2020 k výraznému zníženiu kapitálových výdavkov, čistého predaja a prevádzkových ziskov. Celkový pozitívny trend v oblasti investícií do výskumu a vývoja naznačuje, že spoločnosti sú orientované na budúcnosť a pripravujú sa na obnovu udržiavaním alebo zvyšovaním investícií do výskumu a vývoja napriek tomu, že museli znížiť iné výdavky a ich príjmy klesajú. Význam odvetvia IKT, zdravotníctva a automobilového priemyslu z hľadiska globálnej konkurencieschopnosti výskumu a vývoja dokazuje skutočnosť, že celkové výdavky na výskum a vývoj sa od roku 2010 v týchto troch odvetviach viac ako zdvojnásobili, pričom v prípade služieb IKT sa dokonca strojnásobili. Pokiaľ ide o hodnotenie z hľadiska úrovne investícií spoločností, odvetvie IKT sa sústavne nachádza na vrchole prehľadu výsledkov, čo zdôrazňuje rastúcu digitalizáciu svetového hospodárstva. V roku 2020 sa na piatich najlepších pozíciách umiestnili spoločnosti z digitálneho odvetvia.