streda 1. júna 2022

SR: Skrátené alebo čiastočné pracovné úväzky

Záujem o flexibilné úväzky medzi zamestnancami stúpa, ich ponuka ale v priebehu minulého roka vzrástla iba u štvrtiny firiem. Slovensko však v tejto oblasti oproti iným krajinám EÚ dlhodobo zaostáva. Podľa on-line prieskumu agentúry Grafton (január - marec 2022, 163 spoločností) viac než jedna tretina spoločností (38 %) využíva skrátené alebo čiastočné pracovné úväzky len výnimočne, menej často ich využíva štvrtina (26 %) firiem. A 30 % túto formu zamestnávania vôbec nevyužíva.

„V priebehu roku 2021 vzrástlo využívanie skrátených či čiastočných pracovných úväzkov iba u 28 % firiem,“ hovorí Branislav Jančuška. Z jeho pohľadu tak firmy tento nástroj v boji proti nedostatku uchádzačov o prácu nevyužívajú dostatočne. Slovensko v ponuke takýchto úväzkov zostáva v porovnaní nielen s krajinami Európskej únie dlhodobo pozadu, po výhodách skrátených úväzkov často a veľmi často totiž siaha len 6 % zamestnávateľov. Mieru využívania flexibilných úväzkov v porovnaní s uplynulým rokom nezmenilo  66 percent zamestnávateľov, pričom u 6 % dokonca klesla. Napríklad zdieľané miesta využíva podľa prieskumu iba 2 % opýtaných podnikov. Práve tento koncept pritom dokáže vyjsť v ústrety zamestnancom požadujúcim skrátenú pracovnú dobu v situáciách, kedy zamestnávateľ nemôže vytvoriť pracovné miesta so skráteným úväzkom.

Najčastejšie využívajú zamestnávatelia čiastočné alebo skrátené úväzky na podporu preťažených zamestnancov alebo na preklenutie času, kedy sa nedarí nájsť zamestnancov na plný pracovný úväzok (zhodne 33 %). O percento menej firiem ich využíva na dosiahnutie lepšej flexibility na pracovisku. Pre celý rad spoločností potom tieto úväzky predstavujú možnosť pokryť dočasné potreby a momentálne sezónne výkyvy (23 %), či obdobia, kedy nechcú alebo nemôžu najať zamestnancov na plný pracovný úväzok (20 %). Na skrátené a čiastočné úväzky oslovujú firmy najradšej ľudí, ktorých už poznajú, alebo s nimi majú nejakú skúsenosť. Najčastejšie sú to zamestnanci spoločnosti, ktorí sú aktuálne na rodičovskej dovolenke - s nimi spolupracuje až 39 percent firiem a 22 % spoločností spolupracuje so svojimi bývalými zamestnancami v dôchodkovom veku. V prípade pracujúcich dôchodcov využívajú kapacity svojich bývalých zamestnancov až sedemkrát viac ako v prípade osôb v dôchodkovom veku z iných zdrojov. Naopak pri zamestnávaní študentov nie je také podstatné, z akého okruhu kontaktov študent prichádza: 34 % firiem zamestnáva na flexibilné úväzky študentov z najbližšieho okolia svojich existujúcich zamestnancov a 39 % spoločností takto zamestnáva študentov z akýchkoľvek zdrojov.