štvrtok 2. júna 2022

Výzva: Pomoc pre cestovný ruch a gastro

Ministerstvo dopravy a výstavby SR opäť otvorilo schémy pomoci „de minimis“ pre podnikateľov v cestovnom ruchu a gastronómii, ktorí doteraz nestihli podať žiadosti o kompenzáciu strát, alebo ich podali s chybami. Žiadosti sa môžu podávať počas celého júna tohto roka.

Podnikatelia môžu žiadať o kompenzácie za obdobie od 1.apríla 2020 do 31.mája 2021 a od 1.septembra 2021 do 31.decembra 2021. Podmienky sú identické ako pri predošlých schémach pomoci „de minimis.“ Oprávnenými žiadateľmi sú teda tí, ktorým klesli tržby o viac než 40 %. Tento pokles treba porovnávať s rovnakými mesiacmi v roku 2019. Maximálna výška pomoci je 200-tisíc eur ako súčet všetkých minimálnych pomocí získaných za aktuálny a dva predošlé hospodárske roky.

Maximálna výška príspevku je 10% z čistého obratu v danom mesiaci, pričom na takýto príspevok majú nárok napríklad majitelia ubytovacích zariadení či reštaurácií. V prípade cestovných kancelárií je maximálny príspevok 6 % z čistého obratu, pre cestovné agentúry je horná hranica príspevku 3,6 % čistého obratu. Ministerstvo doteraz v rámci pomoci pre cestovný ruch poslalo na účty podnikateľom takmer 170 miliónov eur. V rámci schém „de minimis“ doteraz rezort vyplatil 21.325 žiadostí v celkovom objeme 142,4 milióna eur, v rámci „veľkej schémy“ je vyplatených 194 žiadostí v objeme 27,2 milióna eur.