pondelok 11. júla 2022

Bankroty: Realita už pre vyše 62.000 Slovákov

V druhom štvrťroku tohto roka podľa CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) zbankrotovalo 2.545 obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.836 osobnými bankrotmi nárast o 38,62 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od januára do marca zbankrotovalo 2.309 dlžníkov, ich v druhej štvrtine tohto roka bolo o 10,22 % viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2022 zbankrotovalo 62.916 obyvateľov Slovenska.

„Zo štatistík z predchádzajúceho mesiaca chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 107 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách, z nich bolo 75 mužov a 32 žien. Celkovo ľudia bez domova predstavujú podiel až 12,62 percenta z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme medzi bankrotujúcimi dlžníkmi zaznamenali dve rodinné väzby," uviedla analytička Jana Marková. V júni 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 862 osobných bankrotov. V porovnaní s júnom minulého roka s 821 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast o 4,99 %. V porovnaní s májom, v ktorom zbankrotovalo 935 dlžníkov, ich v šiestom mesiaci bolo o 7,81 % menej.

Súdy vyhlásili 848 konkurzov a 14 dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júni 2022 ich bolo 62 (7,19 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 800 (92,81 percenta) na majetok nepodnikateľov.