piatok 15. júla 2022

Smartfón: Nielen intímne fotografie

Kybernetickí útočníci v posledných rokoch preorientovali z osobných počítačov a notebookov na smartfóny. Dôvod je prozaický, v telefónoch majú používatelia oveľa viac citlivých údajov a osobných informácií než v počítači. Napríklad každý tretí človek vo veku 18-26 rokov má vo svojom smartfóne uložené citlivé fotografie a pritom až polovica opýtaných nevyužíva antivírusový program (prieskumu Samsung Electronic Czech and Slovak, 1.050 ľudí vo veku 18 - 65 rokov).

Väčšina (83,1 %) opýtaných si zamyká displej svojho smartfónu, častejšie je to v prípade mužov (86,5 %). Iba 20 % žien si displej na smartfóne nezamyká. So zvyšujúcim vekom ale naša ostražitosť klesá a smartfón si nezamykáme. Počas výskumu sa ďalej zistilo, že pri odchode od stola si vezmú so sebou telefón skôr muži (85,6 %) v porovnaní so ženami (74,6 %). Takmer každý štvrtý (24,7 %) vysokoškolsky vzdelaný respondent necháva telefón bez dozoru, naopak viac sa o bezpečnosť telefónu starajú respondenti so základným (82 %) a stredoškolským vzdelaním (81,6 %), ktorí majú telefón vždy po ruke alebo vo vrecku. V smartfónoch pritom často uchovávame aj citlivý obsah. Najčastejšie sa však chúlostivé fotografie objavujú v smartfónoch mladých ľudí vo veku 18-26 rokov. Konkrétne každý tretí mladý človek má v telefóne fotky citlivého charakteru, prevažne je to pri mužoch (18,3 %). 89 % žien do telefónu neukladá citlivé fotografie.

Pri sťahovaní aplikácie si neprečíta, aké oprávnenia od nich pri inštalácii požaduje 40,4 % respondentov. Ženy si požiadavky prečítajú v 60,2 % a muži v 59 %. Používatelia vo veku 54-65 rokov dbajú na dôkladné prečítanie podmienok, až 64,2 % z nich tomu venuje svoj čas. Aktualizovaný operačný systémy udržiava mobilný telefón v bezpečí a zaisťuje mu dobrý výkon. Preto je dôležité dbať na pravidelnú aktualizáciu systému a rovnako aj na to, ako dlho vám výrobca garantuje bezpečnostné aktualizácie. V prípade, že sa používateľovi zjaví notifikácia o novej aktualizácií, odporúča sa spustiť jej inštaláciu do 24 hodín. Ale 46,5 % opýtaných si neaktualizuje v mobile operačný systém do 24 hodín od upozornenia, pretože majú pocit, že aktualizácia by ich zdržovala. Napokon aktualizáciu systému odkladajú na neskôr a vďaka tomu sa vystavujú kybernetickej hrozbe. Najväčšiu pozornosť venujú aktualizácii respondenti vo veku 27-35 rokov. 51,6 % žien a 41,7 % mužov aktualizácie odkladá na neskôr, čím ohrozujú bezpečnosť údajov, ktoré majú uložené v smartfóne. Len polovica celkovo opýtaných má vo svojom smartfóne nainštalovaný antivírusový program (50,4 %). Zvyšná časť buď antivírus nemá, alebo o tom nevie. Mobilné hrozby sú však sofistikovanejšie a zahŕňajú rôzne phishingové kampane, falošné aplikácie či spyware a stalkerware – ktoré sledujú používateľa. Kvalitný antivírus tomu dokáže zabrániť. Niektorí výrobcovia smartfónov ich už majú dokonca predinštalované vďaka partnerstvám s antivírusovými spoločnosťami, alebo navyše využívajú dodatočnú ochranu na úrovni čipu.