streda 13. júla 2022

EU: Ekologickejšie letecké palivá

Civilné letectvo predstavuje 13,4 % celkových emisií CO2 z dopravy v Európskej únii. Podľa Európskeho parlamentu by sa použitý kuchynský olej, syntetické palivo a vodík mali postupne stať bežným leteckým palivom, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Poslanci zvýšili pôvodný návrh Európskej komisie týkajúci sa minimálneho podielu udržateľného leteckého paliva, ktoré by malo byť prístupné na letiskách EÚ. Od roku 2025 by tento podiel mal byť 2 %, pričom by sa mal zvýšiť na 37 % v roku 2040 a 85 % do roku 2050 a zohľadní sa potenciál elektrickej energie a vodíka v celkovom palivovom mixe (komisia navrhla 32 % na rok 2040 a 63 % na rok 2050).

Parlament zároveň zmenil navrhované vymedzenie pojmu udržateľné letecké palivo, ktorý zahŕňa aj syntetické palivá alebo niektoré biopalivá vyrobené z poľnohospodárskych alebo lesných zvyškov, rias, biologického odpadu alebo použitého kuchynského oleja. Do tohto pojmu boli zahrnuté aj recyklované uhlíkové palivá vyrobené pri spracovaní odpadu a výfukové plyny pochádzajúce z výrobných procesov v priemyselných zariadeniach. Navrhuje sa tiež, aby niektoré biopalivá vyrábané zo živočíšnych tukov alebo destilátov mohli byť zahrnuté do leteckého palivového mixu na obmedzený čas (do roku 2034). Naopak vylúčené boli palivá založené na kŕmnych a potravinárskych plodinách a palivá získané z palmového oleja, zo sóje či mydlový vývar pretože nie sú v súlade s navrhovanými kritériami udržateľnosti. Do udržateľného palivového mixu poslanci zahrnuli aj elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a vodík, keďže v oboch prípadoch ide o sľubné technológie, ktoré by mohli postupne prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy. Podľa návrhu pravidiel by letiská EÚ mali prevádzkovateľom lietadiel uľahčiť prístup k udržateľným leteckým palivám vrátane infraštruktúry na dopĺňanie vodíka a elektrické nabíjanie.

Európsky parlament navrhol vytvorenie Fondu pre udržateľnú leteckú dopravu od roku 2023 do roku 2050 s cieľom urýchliť dekarbonizáciu odvetvia letectva a podporiť investície do udržateľných leteckých palív, inovatívnych technológií pohonu lietadiel a výskumu nových motorov. Fond by bol financovaný zo sankcií získaných presadzovaním týchto pravidiel. S cieľom ďalej podporovať dekarbonizáciu odvetvia letectva a informovať verejnosť o ekologickejšom letectve europoslanci poverili Európsku komisiu, aby do roku 2024 vypracovala systém EÚ na označovanie úrovne udržateľnosti prevádzky lietadiel, leteckých spoločností a komerčných letov.