piatok 15. júla 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v máji 2022

Májový rast slovenských miezd takmer vo všetkých odvetviach už nestíhal prekryť vysoký rast cien. Podľa Štatistického úradu SR rastúcemu tempu inflácie odolal v máji t. r. len sektor ubytovania. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla tiež, výnimkou bol opäť počtom zamestnancov najväčší priemysel.

Už druhý mesiac po sebe rástol dvojciferným tempom počet zamestnancov v ubytovaní, medziročne ich počet narástol o 19,6 % a v reštauráciách a pohostinstvách o 10,1 %. Rast zamestnanosti nad 5 % bol tiež v informačných a komunikačných činnostiach. Nižší nárast zamestnanosti (do 4 %) bol v doprave a skladovaní, stavebníctve, vybraných trhových službách aj troch zložkách vnútorného obchodu - v maloobchode, veľkoobchode či predaji a oprave motorových vozidiel. Medziročný pokles počtu zamestnaných osôb sa prejavil len v priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí. V súhre za prvých päť mesiacov roka 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 11 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,6 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle (o 0,1 %).

V máji 2022 sa medziročne najvýraznejšie zvýšili nominálne mzdy v ubytovaní (o 26,3 % na 936 eur), dvojciferne rástli aj mzdy v stavebníctve (o 11,9 % na 904 eur) a v maloobchode (o 10,7 % na 991 eur). Najpomalšie rástli mzdy v informačných a komunikačných činnostiach, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, a to o 2,7 % na 2 333 eur mesačne. V priemysle boli mzdy vyššie o 6,7 %. Pri zohľadnení pretrvávajúceho vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) sa reálne mzdy zvýšili len v ubytovaní o 12,2 %. Najvýraznejší pokles reálnej mzdy o viac ako 7 % bol zaznamenaný v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách. V priemere za päť mesiacov roka 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 27,4 % (878 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,8 % (1.208 eur). Vysoké tempo inflácie sa podarilo prekonať mzdám v 5 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,4 %). Naopak, najvyšší pokles reálnej mzdy bol vo vybraných trhových službách o 5,1 %.